Ehliyet Sınavı Kuralları

Sınav Kuralları

Ehliyet Sınavı Kuralları

 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek eksik veya baskı hatası olanların değiştirilmesini isteyiniz.
 2. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
 3. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan ad,soyad, T.C kimlik no,sıra no gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.Size ait değil ise salon sorumlularına söyleyinizAdınıza yazılı cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılmıyacak şekilde bozuksa size verilecek olan yedek cevap kağıdına kimliğinizle ilgili bilgileri,salon başkanın açıklamalrına göre yazınız.
 4. Yanınızda karalama kağıdı ,sözlük,hesap cetveli,hesap makinası,telsiz,çağrı cihazı,cep telefonu,radyo vb. araçlar varsa salon başkanına teslim ediniz.
 5. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız Test kitapçığı türünü cevap kağıdındaki ilgili bölüme kodlayınız. Her sürücü belgesi türünün A ve B olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. A kitapçığı kitapçığını kullanan adaylar cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlığını ,B’yi kullananlar B yuvarlağının içini karalayacaklardır.
 6. Kaçıncı sınav hakkını kullandığınızı cevap kağıdındaki bölüme kodlayınız.
 7. Cevaplarınızı cevağ kağıdında test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağı dışına taşmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümde bularak işaretleyiniz.Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
 8. Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
 9. Her sorunun 4 seçeneği vardır .Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
 10. Size ayrı bir karalama kağıdı verilmiyecektir.test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
 11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek,yanlış cevaplarınız dikkate alınmıyacaktır.
 12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başklarınca görülmesine izin vermeyiniz.Başkasının kağıdına bakmayınız.Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından bireysel ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 13. Sınavınız bittiğinde Cevap kağıdı ve test kitapçığınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz.Cevap kağıdınızı ve soru kitapçığınızı sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
 14. Sınav sonrası teslim ettiğiniz test kitapçığının bir tek sayfası eksik olsa bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 15. Bir aday sınavın herhangi anında dışarı çıkmak istiyebili :Ancak sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son 15 dakika içinde hiçbir aday dışarı çıkamaz.
 16. Sınav başladıktan itibaren ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava katılabilir.
 17. Hehangi bir nedenle sınav salonundan dışarı çıkan adayın soru kitapçığı ve cevap kağıdı elinden alınır.Tekrar salona girmek isterse salona alınmaz.Salonda tek bir kişi kalsa bile sınav süresi bitmeden adaydan salonunu terk etmesi istenmez.
 18. Sınav sırasında adayların özel ihtiyaçları nedeni ile salon dışına çıkmaları yasaktır.Sağlık durumundan ileri gelen bir durumla karşılaşılırsa salon başkanı sınavın kurallarını zedelemeden gerekli kararları almay yetkilidir.